Membrii Consiliului Director al Filialei Maramureş a S.S.M.R. (2012-2016)

Nr.

crt.

Funcţia

Numele şi prenumele

Telefon

E-mail

1.

Preşedinte

Prof. Univ. Dr. Vasile Berinde

0262-276059;

0747-876402

vberinde@ubm.ro

2.

Vicepreşedinte

Prof. Gheorghe Maiorescu

0746-218323

maiorescugheorghe@yahoo.com

3.

Vicepreşedinte

Prof. Nicolae Muşuroia

0747-044562

musuroianicolae@yahoo.com

4.

Secretar

Prof. Marieta Breitkopff

0727-854932

breitkopfm@yahoo.com

5.

Casier

Prof. Gheorghe Sfara

0262-434155

ghita.sfara50@yahoo.com

6.

Membru

Prof. univ. dr. Nicolae Pop

0740-199680

nic_pop2002@yahoo.com

7.

Membru

Prof. Bogdan Zetea


 

8.

Membru

Prof. Cristian Heuberger

0749-662640
cristianheuberger@yahoo.com

9.

Membru

Prof. Vasile Ienuţaş

0722-402923

ienutasvasi@yahoo.com

10.

Membru

Prof. Mirela Ionaş

0745-872320

ionas@elanko.ro

11.

Membru

Prof. Ioan Berci

0788-340923

berci_ioan@yahoo.com

12.

Membru

Prof. Adrian Ofrim

 

 

13.

Membru

Prof. Maria Urda

0262-347615

maria_urda2006@yahoo.com

14.

Membru

Prof. Nadina Neaga

 

nadina_neaga@yahoo.com

15.

Membru

Prof. Ion Tomoiagă

0262-354888

scoala1viseudesus@yahoo.com


COMISIA DE CENZORI

Nr.

crt.

Funcţia

Numele şi prenumele

Telefon

E-mail

1.

Membru, Comisia de cenzori

Prof. Traian Covaciu 0747-282636

covaciu.traian@gmail.com

2.

Membru, Comisia de cenzori

Prof. Iulian Bun

0740-707173

iulianbunu@yahoo.com

3.

Membru, Comisia de cenzori

Prof. Ion Gherasin

 

 

0749-662640