Scurt Istoric

La Universitatea de Nord Baia Mare (UNBM), studiile universitare de doctorat în domeniul Matematică se organizează începând din anul 2005.

Începând din februarie 2012, UNBM a devenit Centrul Universitar Nord Baia Mare (CUNBM), din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca

Documentele privind înfiinţarea Școlii doctorale de Matematică sunt prezentate mai jos.

  • Ordinul MECT nr. 5660/ 12 decembrie 2005 privind acordarea UNBM a calitătii de Instituţie Organizatoare de Doctorat (IOD) în domeniul Matematică.
  • Ordinul MECT nr. 5663/ 12 decembrie 2005 privind transferul activităţii de conducere de doctorat în domeniul Matematică de la Universitatea de Vest din Timişoara la Universitatea de Nord din Baia Mare a d-lui Prof. Univ. Dr. Ursul Mihai.
  • Ordinul MECT nr. 5663/ 12 decembrie 2005 privind transferul activităţii de conducere de doctorat în domeniul Matematică de la Universitatea Babeş-Bolyai la Universitatea de Nord din Baia Mare a d-lui Prof. Univ. Dr. Păvăloiu Ion.
  • Ordinul MECT nr. 5658/ 12 decembrie 2005 privind conferirea calităţii de Conducator de Doctorat în domeniul Matematică la Universitatea de Nord din Baia Mare d-lui Prof. Univ. Dr. Berinde Vasile.
  • Ordinul MECT nr. 3988/ 4 MAI 2012 privind conferirea calităţii de Conducator de Doctorat în domeniul Matematică la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (CUNBM) d-lor Prof. Univ. Dr. Ivan Mircea ; Prof. Univ. Dr. Popa Dorian.; Prof. Univ. Dr. Rașa Ion