Reglementări interne

Regulament Școala doctorală de matematică

Regulament doctorat UNBM

(inclusiv Contractul de Studii Doctorale, Contractul Disciplinelor din PPUA)

 

Reglementări naționale

Ordinul MEDC 4491/6 iulie 2005

HG 567/24 iunie 2005

HG 1169/10 octombrie 2005

Ordin MECT 1805/20 august 2007

Anexa la Ordin MECT 1805/20 august 2007