Tematica pentru admitere

ALGEBRĂ

ANALIZA NUMERICA; ANALIZĂ NUMERICĂ. ANALIZĂ FUNCȚIONALĂ

OPERATORI NELINIARI ȘI ECUAȚII DIFERENȚIALE

Planul de învățământ

Plan învățământ Școala doctorală de matematică

Rapoarte de activitate

Raport 2009-1 Raport 2009-2 Raport 2009-3

Raport 2010