UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

 

organizează vineri, 12 decembrie 2008, ora 12.00, în Amfiteatrul A59 de la Facultatea de Ştiinţe

PRIMA SUSŢINERE PUBLICĂ A UNEI TEZE DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL MATEMATICĂ

 

Titlul tezei: Aproximarea funcţiilor continue de una şi mai multe variabile prin şiruri de operatori liniari

Doctorand: Mircea D. FĂRCAŞ

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ion PĂVĂLOIU

 

Comisia are următoarea componenţă:

 

Preşedinte: Conf. univ. dr. Nicolae POP, decanul Facultăţii de Ştiinţe

Membri:

1. C.S.I Dr. Ion PĂVĂLOIU Institutul de Calcul "Tiberiu Popoviciu" al Academiei Române
2. Prof. univ. dr. Vicenţiu RĂDULESCU, Universitatea din Craiova şi C.S. I Dr., Institutul de Matematică "Simion Stoilow" al Academiei Române
3. C.S.I Dr. Costică MUSTĂŢA, Institutul de Calcul "Tiberiu Popoviciu" al Academiei Române
4. Conf. univ. dr. Dan BĂRBOSU, Universitatea de Nord Baia Mare