Școala Doctorală de Matematică UNBM

SPECIALIZARE  / CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

  1. Algebră / Prof. univ. dr. Mihail URSUL
  2. Analiză Numerică / Prof. univ. dr. Ion PĂVĂLOIU Prof. univ. dr. Mircea IVAN
  3. Operatori Neliniari și Ecuații Diferențiale / Prof. univ. dr. Vasile BERINDE
  4. Analiză numerică. Analiză funcțională / Prof. univ. dr. Dorian POPA Prof. univ. dr. Ion RAȘA