1. Admiterea la studii doctorale se face prin concurs, organizat, de regulă, înainte de începutul anului universitar respectiv. Cetăţenii străini sunt admişi la studii doctorale în baza aprobării Ministrului Educaţiei şi Cercetării.

2. Studiile de master constituie prima treaptă a studiilor de doctorat. Un absolvent de după 1995 al unor instituţii de învăţământ superior poate fi admis la doctorat la Universitate numai dacă are diplomă de licenţă şi se găseşte în una din următoarele situaţii:

  • are diplomă de studii aprofundate sau de master;
  • a absolvit cel puţin două semestre la o specializare de studii aprofundate sau de master;
  • are diplomă de licenţă într-o a doua specializare sau este student în ultimul an la o a doua specializare de licenţă;
  • a finalizat studii postuniversitare având o durată de cel puţin un an, care, la propunerea conducătorului de doctorat şi cu avizul Consiliului profesoral al facultăţii, la care conducătorul de doctorat îşi desfăşoară activitatea sau este profesor asociat, au fost echivalate de Colegiul Senatului, fie cu studii aprofundate, fie cu studii de masterat;

3. Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă până în  anul1995, inclusiv, se pot înscrie la concursul de admitere doar în baza diplomei de licenţă. Diplomele absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durată, eliberate până în anul 1993 inclusiv, sunt echivalente cu diplomele de licenţă.

[Pentru tematica Examenului de admitere, vezi Conducatori de doctorat si Organizarea scolii doctorale]